Kartläggning – Kartläggning av situationen för barn i Skaraborg som lever med psykisk ohälsa
Slide 1
Till dig som är vårdnadshavare
Kartläggning 2021

Compassen kartlägger situationen för barn i Skaraborg som lever med psykisk ohälsa

Vi söker dig som är vårdnadshavare till ett barn som är drabbat av psykisk ohälsa i åldern 6-19 år och som är bosatt i Skaraborg.


Resultatet av kartläggningen kommer presenteras i en rapport för att användas i möte med tjänstemän och politiker under valåret 2022. Det är viktigt att vi får kunskap hur situationen ser ut, så hjälp oss att berätta om era erfarenheter.

Det är viktigt att brukare/patienter ges möjligheten att ge sin bild av hur man upplever tillgången till stöd och hjälp för sitt barn under skoltiden när barnet fått svårigheter att klara sin skolgång, vill inte gå till skolan, drabbats av psykisk ohälsa etc.

När insatser ges, vilken effekt får de och kan barnet komma tillbaka till skolan och där följa undervisningen på ett bra sätt?

Kunskapen om vilken effekt insatser som sätts in får avseende psykisk hälsa för barn och deras förmåga att fullgöra sin skolgång och nå målen är viktig kunskap som underlag för förbättringsarbetet kring tidiga samordnade insatser.

Du lämnar din epost-adress och kommer att få en enkät den 15 september.

Dina svar kommer vara helt anonyma.

Fyll i din e-post så skickar vi enkäten.

Ledsen tonaring

Vad är pyskisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre allvarliga psykiska problem och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos.

Psykiska besvär innebär tillstånd av nedsatt välbefinnande i samband med psykisk obalans eller vid symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter.

De vanligaste psykiatriska tillstånden är ADHD och depression. Även ångestsyndrom är vanligt förekommande.

Kartläggningen genomförs av Föreningen Compassen som tagit fram rapporter sedan 2002 hur situationen ser ut för familjer där ett barn har drabbats av psykisk ohälsa. Förutom att kartlägga arbetar Compassen aktivt för att hjälpa och stödja familjer genom aktiviteter, anhöriggrupper och utbildningar.

Familj